Lekce

"Lekce" jsou jen základní a jedná se pouze o amatérskou výuku, kdy se snažíme vše     podat co nejjednodušším způsobem. Snažíme se také, aby  jsme se scházeli v pravidelných termínech, bohužel ne vždy se podaří termíny plnit.

Důvody jsou dva. 

Prvním jsou letní měsíce, kdy zájem o pravidelné a dlouhodobé návštěvy párů upadají z důvodu dovolených, či jiných aktivit, které v létě převládají.

 Druhým důvodem výluky jsou situace, kdy sál je obcí využíván pro jiné akce (např. svatby, plesy, zábavy...) To je také důvodem, proč požadujeme od jednotlivých tanečních párů kontaktní údaje, aby byly zpraveni o aktuální situaci. Také je žádoucí při probíhajícím kurzu, sledovat tyto stránky.

Díky laskavosti obce Linhartice jsou "lekce" jsou bezplatné. Jsme otevřeni široké veřejnosti. Omezením je pouze kapacita sálu.

Dle výše uvedeného se setkání koná většinou na podzim a v zimě.

S sebou vezměte především svůj taneční protějšek a taneční obuv.

Kravaty, obleky a róby si šetřete až na plesy.

❈ Pro začátečníky

    Lekce pro začátečníky probíhají v průběhu šesti až osmi týdnů.

    Zde se seznámíte jen se základními kroky, později figurami a základními sestavami těch nejvíce častých společenských tanců (polka, valčík, walz, jive, chacha...)

 

❈ Pro pokročilé (v současnosti neprobíhají)

   Podmínky pro jejich návštěvu jsou totožné, jako u základních lekcí, výjimkou je pouze mít zvládnuté a zažité základy taneční abecedy.

   V lekcích pro pokročilé se zdokonalují držení, pohyb, směrování a figury. Učí se nové náročnější figury a následně sestavy. Probíhá výuka i dalších tanců, kterých se základní lekce dotýkají jen okrajově, či vůbec.

Takto ne :-)