O nás 

Naše činnost započala v průběhu roku 2015, kdy hrstka absolventů tanečních pro dospělé začala uvažovat o způsobu, jak dále rozvíjet získané povědomí o společeském tanci v regionu, kde je absence jakékoli stálé taneční školy, či tanečního sdružení.

Od počátku jsme za laskavé podpory obce Linhartice měli zapůjčený společenský sál Kulturního domu Linhartice, kde jsme postupně získali stálou návštěvnost, oblibu a jistotu, že naše činnost má smysl i budoucnost. 

Nutno zdůraznit, že nejsme profesionálové. Vše funguje jen díky zápalu pro dobrou věc. Není třeba jakéhokoli studu, který by vás odradil od vašeho prvního tanečního kroku. Pokud jste nikdy netančili, máte šanci se seznámit s úplnými základy běžných společenských tanců. 

Neskromně si troufáme tvrdit, že se vždy sejde parta pohodových lidí, takže mimo tanečního umu získáte bezesporu i nová přátelství.